Flänsskydd

Flänsskydd / sprutskydd skyddar personal och utrustning mot farligt sprut

Sprudskydd

I varje system under tryck finns risk att läckage uppstår vid t ex rörflänsar, ventiler, expansionskopplingar, armaturer eller andra apparater. Varje sådant läckage kan ge ett ovälkommet och mycket farligt sprut. Även vatten, vid lågt tryck, kan ge en stråle med lång räckvidd som kan skapa stora skador. Vid högre tryck och medium såsom lut, syror, hetvatten, ånga och oljor – är skaderisken mycket hög!

Med flänsskydden / sprutskydden SprayControl och SprayControlTextile investerar du i säkerhet och förhindrar stora skaderisker vid ett plötsligt uppkommet läckage. SprayControl flänsskydd / sprutskydd finns i två utföranden; syrafast stål för flänsar och i flexibla textilmaterial för apparater, ventiler och ovanliga anslutningar.

Stål eller textil?

Stål använder du på alla flänsar där det är möjligt eftersom SprayControl i stål är försedd med ett speciellt filternät på insidan som på mycket bra sätt fångar upp samt fördelar kraften i sprutet och reducerar strålen till ett harmlös droppande. SprayControlTextile använder du i alla övriga situationer där SprayControl i stål inte räcker till.

Flänsskydd i stål

SprayControl

Spray control

Flänsskydd i textil

SprayControlTextile

Spray control textile