BL Instruments – Spray Control – skydd mot farligt sprut – en investering i säkerhet

BL Instruments AB är en agenturverksamhet som sedan starten 2011 erbjuder Spray Control – en unik lösning för att skydda personal och material mot farliga sprut och/eller ånga inom industri. Spray Control är det bästa och säkraste sprut skyddet på marknaden!

BL Instruments erbjuder säkerhetsrelaterade produkter såsom sprutskydd (även kallade flänsskydd) för en säkrare arbetsmiljö. Spray Control skyddar både maskiner och personal, som befinner sig i anslutning till produktionsavsnitt med trycksatta farliga vätskor, från farligt sprut.

Nöjda kunder som återkommer är basen för vår utveckling och vi har idag kunder inom sektorer såsom; stålindustrin, skogsindustrin, raffinaderier, processindustrin, verkstadsindustrin, glasindustrin samt forskningslabb, utvecklingscentrum och högskolor.