BL Instruments – Spray Control – skydd mot farligt sprut – en investering i säkerhet

BL Instruments AB är en agenturverksamhet som sedan starten 2011 erbjuder Spray Control – en unik lösning för att skydda personal och material mot farliga sprut och/eller ånga inom industri. Spray Control är det bästa och säkraste flänsskyddet på marknaden!

BL Instruments erbjuder säkerhetsrelaterade produkter såsom flänsskydd / sprutskydd för en säkrare arbetsmiljö. Spray Control skyddar både maskiner och personal, som befinner sig i anslutning till produktionsavsnitt med trycksatta farliga vätskor, från farligt sprut.

Nöjda kunder som återkommer är basen för vår utveckling och vi har idag kunder inom sektorer såsom; stålindustrin, skogsindustrin, raffinaderier, processindustrin, verkstadsindustrin, glasindustrin samt forskningslabb, utvecklingscentrum och högskolor.