BL Instruments – för temperaturmätning och säkerhet

BL Instruments AB är en agenturverksamhet som sedan starten 1985 erbjuder IR-baserade instrument och sensorer för temperaturmätning samt säkerhetsrelaterade produkter till svensk industri och tillhörande forskningsinstitut.

Genom ett nära samarbete med högteknologiska företag såsom Lumasense Technologies, Inc. som är specialiserade på mycket snabba och precisa temperaturgivare och sensorer (IR-baserade) för forskning, utveckling samt produktion har BL Instruments utvecklats till att direkt och via kvalificerade partners erbjuda svensk basindustri ett komplett sortiment av högklassiga produkter och lösningar såsom pyrometrar, värmekameror, kalibreringsugnar samt on-line gasanalysinstrument för transformatorer (DGA). Därutöver så erbjuds säkerhetsrelaterade produkter såsom sprutskydd (även kallade flänsskydd) för en säkrare arbetsmiljö för maskiner och personal som befinner sig i anslutning till produktionsavsnitt med trycksatta farliga vätskor. BL Instruments arbetar med varumärken såsom Lumasense Technologies, IMPAC, Mikron samt SprayControl.

Nöjda kunder som återkommer är basen för vår utveckling och vi har idag kunder inom sektorer såsom: Stålindustrin, skogsindustrin, raffinaderier, processindustrin, verkstadsindustrin, glasindustrin samt forskningslab, utvecklingscentrum & högskolor.

Produkter