Temperaturströmställare

Utan beröring känner en infraröd temperaturomkopplare av varma föremål som finns i mätstrålen och startar en omkopplingsprocess.

För ytterligare information om de olika produkterna, klicka i undermenyn eller kontakta oss direkt på mail eller telefon.

KTS 218

KTS 218

Beröringsfri, infraröd temperaturomkopplare i analog teknologi 700 … 1500°C

Läs mer >>

KTG 218

KTG 218

Beröringsfri, infraröd temperaturomkopplare i analog teknologi 400 … 1400°C

Läs mer >>

IN 510 / IN 520

IN 510 / IN 520

Lågtemperaturomkopplare och pyrometer. Prisvärd omkopplare med digital utsignal, gränsvärdesomkopplare och analog mätutsignal 

Läs mer >>