Länkar

LumaSense Technologies, Inc.® är en av världens mest betrodda leverantörer av innovativa lösningar för temperatur- och gasmätning. Genom att använda LumaSenses Technologies beprövade system och programvara kan industriella kunder över hela världen minska förluster och öka effektiviteten i sina processer. 2019 förvärvade Advanced Energy LumasenseTechnologies. Även fortsättningsvis kommer produktvarumärkena IMPAC och MIKRON användas för dessa högklassiga pyrometrar, värmekameror samt kalibreringsugnar. Dessa produkter kommer även fortsättningsvis marknadsföras och säljas på den svenska marknaden av BL Instruments AB.

LumaSense Technologies