Länkar

LumaSense Technologies, Inc.® är en av världens mest betrodda leverantörer av innovativa lösningar för temperatur- och gasmätning. Genom att tillämpa LumaSense beprövade system och programvara kan industriella kunder över hela världen minska förluster och öka effektiviteten i sina processer. Sedan LumaSense Technologies tog över IMPAC och MIKRON säljs pyrometrar, värmekameror samt kalibreringsugnar under dessa varumärken. Dessa produkter marknadsförs och säljs på den svenska marknaden av BL Instruments AB.

LumaSense Technologies